Club Openrock je voľné združenie priaznivcov stránky www.openrock.sk a kultúrnych podujatí, ktoré pod hlavičkou Openrock.sk organizujeme. Všetky podujatia, ktoré sú organizované pod hlavičkou Openrock.sk, t.j. na vstupenkách, plagátoch a všetkých propagačných materiáloch je logo Openrock.sk, sú klubové akcie a majú na ne prístup iba členovia klubu Openrock.

Členstvo v klube Openrock je možné získať dvoma spôsobmi:

- dočasné členstvo na jedno podujatie zakúpením vstupenky na toto podujatie
- stále členstvo


Dočasnému, resp. nestálemu členovi klubu Openrock z tohoto členstva nevyplývajú žiadne povinnosti, neoprávňuje ho však nedodržiavať pokyny uvedené na vstupenke. Má právo zúčastniť sa klubového podujatia, ktoré je iba pre členov klubu Openrock.

Stály člen klubu Openrock má vstup na všetky podujatia organizované pod hlavičkou Openrock.sk zadarmo. Počet stálych členov klubu je limitovaný, vopred určený a nemenný. V prípade, že je počet stálych členov klubu plný, nový člen može byť prijatý iba v prípade, že sa niektorý člen klubu rozhodne odísť, alebo bude vylúčený. Členstvo v klube Openrock je dobrovoľné, avšak nie je podmienené protislužbou.